STUMBLE OVER, ZONED OUT & THROW DOWN

17. STUMBLE OVER – pritackať sa
18. ZONED OUT – vygumovaný, vymletý
19. THROW DOWN – vrhnúť, hodiť na stôl (peniaze)
Prízvuk:

Americká angličtina

When I get the signal for the hot deck, I stumble over like some drunk rich kid or some zoned out dot-com millionaire, and I throw down big money.

Keď dostanem signál, že balík kariet je horúci, pritackám sa ako nejaký opitý bohatý mladík alebo vymletý dot-com milionár a hodím na stôl veľké prachy.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

deck – balík kariet, s ktorými sa práve hrá
rich kid – mladík z bohatej rodiny