TAKE OFF

5a. TAKE OFF – vyzliecť (oblečenie)
Prízvuk:

Americká angličtina

ANDY: Hi, how are you? NURSE: So this is your first time getting body waxed? ANDY: Yes, it is. NURSE: Take off your shirt. ANDY: OK.

ANDY: Ahoj, ako sa máš? SESTRIČKA: Takže toto je prvýkrát, čo si ideš dať odstraňovať chlpy voskom? ANDY: Áno, tak je. SESTRIČKA: Daj si dole košeľu. ANDY: OK.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

wax the body hair – voskom odstrániť telesné ochlpenie
shirt – košeľa

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

When you enter the room, please don’t forget to take off your hat.
Keď vojdeš do miestnosti, nezabudni si prosím ťa dať dole čiapku.


5b. TAKE OFF – vzlietnuť
Prízvuk:

Americká angličtina

Our plane will be taking off in about 10 minutes.

Naše lietadlo bude odlietať približne za 10 minút.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

People are always a little nervous when the plane is taking off.
Ľudia sú vždy trochu nervózni, keď lietadlo vzlieta.


Landing the aircraft is much more dangerous than taking off.
Pristávanie s lietadlom je oveľa nebezpečnejšie ako vzlietnutie.