TAKE OUT

6a. TAKE OUT – strhnúť (z platu)
Prízvuk:

Americká angličtina

AL: Hey, Harry, do you realize it has been ten years since you’ve been behind the wheel of one of these? HARRY: If I break it, they can take it out of my pay.

AL: Hej, Harry, uvedomuješ si, že je to desať rokov, odkedy si bol za volantom tejto veci? HARRY: Ak to zničím, môžu mi to strhnúť z platu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to realize – uvedomovať si
behind the wheel – za volantom, ovládať

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Every month my employer takes out about 30% of my salary.
Každý mesiac mi zamestnávateľ strhne približne 30% z môjho platu.


6b. TAKE OUT – vybrať (z obalu)
Prízvuk:

Americká angličtina

The action figures lose their value if you take them out of the packaging.

Akčné figúrky stratia na hodnote, ak ich vyberieš z obalu.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

action figures – akčné figúrky superhrdinov
packaging – obal, balenie

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Don’t take it out unless you want to use it right away.
Nevyberaj to von, pokiaľ to nechceš hneď používať.


6c. TAKE OUT (slang) – zničiť, zbombardovať
Prízvuk:

Britská angličtina

Israel says its airstrikes took out half of Syria’s air defences.

Izrael oznámil, že ich letecké útoky zničili polovicu Sýrskej vzdušnej obrany.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

airstrikes – letecké útoky
air defence – protivzdušná obrana


6d. TAKE OUT – vziať si so sebou (jedlo, kávu)
Prízvuk:

Americká angličtina

In some coffeeshops, if you choose to take out your coffee, you can get it at 2% cheaper.

V niektorých kaviarňach, ak sa rozhodnete vziať si svoju kávu so sebou, môžete svoju kávu dostať lacnejšie o 2%.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

choose – vybrať si možnosť, rozhodnúť sa
cheaper – lacnejšie

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

This is the restaurant, where you can buy great meal and take it out.
Toto je tá reštaurácia, kde si môžete kúpiť skvelé jedlo a vziať si ho so sebou.