Tvary slov 6: prípona -al

Pomocou prípony -al sa tvoria prídavné mená obvykle z podstatného mena. Treba však dávať pozor, pretože v niektorých prípadoch nestačí jednoducho pridať príponu -al, ale slovo je potrebné upraviť (príklad face – facial).

Príklady:

industryVypočuť (priemysel) industrialVypočuť (priemyselný)
emotionVypočuť (emócia) emotionalVypočuť (emocionálny)

ÚLOHA:
Zmeňte a vyslovte nahlas slová podľa nasledujúceho vzoru:
(Po kliknutí na tlačidlo Skontrolovať sa zobrazia správne odpovede s výslovnosťou)

• occasionoccasionalVypočuť(príležitosť/príležitostný)
• origin
• tradition
• addition
• crime
• race
• face
• option
• fiction
• influence
• fundament
• nation
• finance
• substance
• resident