Tvary slov 7: prípona -y

Pomocou prípony -y sa tvoria prídavné mená z podstatných mien.

Príklady:

cloudVypočuť (oblak) cloudyVypočuť (oblačný, zamračený)
dirtVypočuť (špina) dirtyVypočuť (špinavý)