Tvary slov 8: prípona -th

Pomocou prípony -th sa tvoria podstatné mená z prídavných mien alebo slovies. Pri tvorbe slov týmto spôsobom treba dávať pozor na to, že sa obvykle mení základ slova.

Príklady:

deepVypočuť (hlboký) depthVypočuť (hĺbka)
growVypočuť (rásť) growthVypočuť (rast)