WORK OFF

19. WORK OFF – odpracovať si niečo, zbaviť sa dlhu
Prízvuk:

Americká angličtina

It took me five years to work off my debts after university, but now I don’t owe anything.

Trvalo mi päť rokov, kým som si odpracovala dlhy po skončení univerzity, ale teraz už nedlhujem nič.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

My mom said he dishonored the family and now he has to work off his debt.
Moja mama povedala, že urobil rodine hanbu a teraz si musí ten dlh odrobiť.
(Gran Torino)