WORK OUT

18. WORK OUT – vyriešiť (problém)
Prízvuk:

Americká angličtina

HOLLY: See, I hate when you do that. GERRY: Hah. Do what? HOLLY: Let’s have a baby.” La-la-la! In a five-floor walkup we can barely move in. I’d change diapers on the windowsill. You have to have a plan. You can’t act like everything’s just gonna work out by itself, Gerry.

HOLLY: Vidíš, neznášam, keď toto robíš. GERRY: Ha. Robím čo? HOLLY: Urobme si bábätko.” La-la-la! V päťposchodovom byte bez výťahu, v ktorom sa ledva pohneme. Budem meniť plienky na parapete. Musíš mať plán. Nemôžeš sa správať, že všetko sa vyrieši samo, Gerry.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

five-floor walkup – päťposchodová budova bez výťahu
barely – sotva, ledva
diapers – plienky
windowsill – parapet

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Don’t be afraid. It will all work out fine.
Nemaj obavy. Všetko nakoniec dopadne dobre.


I really hope Ben and Kathy will be able to work out all problems in their relationship.
Naozaj dúfam, že Ben a Kathy dokážu vyriešiť všetky problémy vo svojom vzťahu.

INÉ VÝZNAMY:

WORK OUT – cvičiť, posilňovať

You look good. Have you been working out recently?
Vyzeráš dobre. Chodil si v poslednej dobe do posilovne?