Videoklipy #12

Anglické frázové slovesá

V tomto článku sa pozrieme na výslovnosť a kontext štyroch zaujímavých a frekventovaných frázových slovies. Frázové slovesá sú jednou z ťažších tém pri štúdiu angličtiny. Preto je dobré venovať im dostatok času, lebo ich výskyt v hovorovej angličtine je veľmi častý.


1. hit on (somebody) – baliť, zvádzať (niekoho)
2. ask out – pozvať na rande
3. bow out – vycúvať, porúčať sa
4. break up (with somebody) – rozísť sa (s niekým)


1.
„Videl som ťa, ako si balil Beth.“
2.
„Pozývaš ma na rande?“
3.
„A ja sa budem okamžite porúčať.“
4.
„On sa s tebou rozchádza.“

Frázové slovesá sú ťažká téma. O tom niet pochýb. Je to preto, lebo obsahujú sloveso a nič nehovoriacu príponu (napr. OUT, UP, DOWN…), ktorá úplne mení význam slovesa.

Preto je nutné učiť sa frázové slovesá ako samostatné slovíčka a navyše v kontexte, pretože jedno frázové sloveso (môj obľúbený príklad je WORK OUT), môže mať v rôznych kontextoch rôzne významy.

Dobrou správou je, že v našich unikátnych slovníkoch nájdete 1000 frázových slovies s ukážkovými vetami!

Check them out…:-)
* Slovníky zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.