Videoklipy #13

Anglické a americké idiómy

V tomto článku si môžete pustiť ukážky 4 často používaných anglických idiómov vo filmových klipoch. Klipy vám pomôžu lepšie pochopiť kontext, správnu výslovnosť a intonáciu.


1. at the drop of a hat – okamžite, bez zaváhania
2. at the outset – na začiatku, spočiatku
3. at the end of the rope – byť úplne v koncoch
4. bang for the buck – hodnota za peniaze


1.
„Dokážem si bez zaváhania spomenúť na stovky
dôležitých detailov.“

2.
„Halsey bol hospitalizovaný s psoriázou
na začiatku súboja.“

3.
„Bol som úplne v koncoch.“
4.
„Viac hodnoty za peniaze.“

Idiómy patria k angličtine ako červená telefónna búdka k Londýnu. Angloameričania majú vo svojej DNA nejakým spôsobom zakódovaný sklon k obrazným pomenovaniam. Preto je u nich obľuba idiomatických výrazov taká vysoká.

Problém anglických idiómov spočíva v tom, že sú zložené z viacerých slov, pričom význam jednotlivých slov je odlišný od významu celého idiómu. Dobrá znalosť idiómov znamená, že angličtinu ovládate na pokročilej úrovni.

Preto sme zostavili unikátny slovník 500 anglických a amerických idiómov, aby ste si anglické idiómy mohli osvojiť systematicky a čo najrýchlejšie.* Slovník zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.