Videoklipy #14

Anglické a americké idiómy

V tomto článku si môžete pustiť ukážky 4 často používaných anglických idiómov vo filmových klipoch. Klipy vám pomôžu lepšie pochopiť kontext a správnu výslovnosť.


1. bite the bullet – zaťať zuby a vyrovnať sa s problémom
2. beat around the bush – chodiť okolo horúcej kaše
3. barking up the wrong tree – ísť na niečo zo zlej strany
4. go down in flames – stroskotať, pohorieť


1.
„Obávam sa, že v tejto veci budeme musieť
zaťať zuby, Clive.“

2.
„Páni, nebudem sa v tejto veci krútiť okolo
horúcej kaše.“

3.
„Vieš, ideš na to zo zlej strany.“
4.
„Ak to zlyhá, stroskotáš rýchlejšie ako Hindenburg.“

Idiómy patria k angličtine ako červená telefónna búdka k Londýnu. Angloameričania majú vo svojej DNA nejakým spôsobom zakódovaný sklon k obrazným pomenovaniam. Preto je u nich obľuba idiomatických výrazov taká vysoká.

Problém anglických idiómov spočíva v tom, že sú zložené z viacerých slov, pričom význam jednotlivých slov je odlišný od významu celého idiómu. Dobrá znalosť idiómov znamená, že angličtinu ovládate na pokročilej úrovni.

Preto sme zostavili unikátny slovník 500 anglických a amerických idiómov, aby ste si anglické idiómy mohli osvojiť systematicky a čo najrýchlejšie.* Slovník zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.