Videoklipy #4

Anglické a americké idiómy

V tomto článku si môžete pustiť ukážky 4 často používaných anglických idiómov vo filmových klipoch. Klipy vám pomôžu lepšie pochopiť kontext, správnu výslovnosť a intonáciu.


1. ballpark figure – hrubý číselný odhad
2. go the extra mile – urobiť niečo navyše
3. bury the hatchet – zakopať vojnovú sekeru
4. around the bend – uletené, ustrelené


1.
„Daj mi hrubý odhad. Koľko?“
2.
„Niekedy musíš pri pacientoch urobiť niečo navyše.“
3.
„Brian, prepáč, že som bol nevrlý.
Zakopme vojnovú sekeru.“

4.
„Ó, bože.
Ona sa úplne zbláznila.“


Idiómy patria k angličtine ako červená telefónna búdka k Londýnu. Angloameričania majú vo svojej DNA nejakým spôsobom zakódovaný sklon k obrazným pomenovaniam. Preto je u nich obľuba idiomatických výrazov taká vysoká.

Problém anglických idiómov spočíva v tom, že sú zložené z viacerých slov, pričom význam jednotlivých slov je odlišný od významu celého idiómu. Dobrá znalosť idiómov znamená, že angličtinu ovládate na pokročilej úrovni.

Preto sme zostavili unikátny slovník 500 anglických a amerických idiómov, aby ste si anglické idiómy mohli osvojiť systematicky a čo najrýchlejšie.* Slovník zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.