Videoklipy #6

Anglické a americké idiómy

V tomto článku si môžete pustiť ukážky 4 často používaných anglických idiómov vo filmových klipoch. Klipy vám pomôžu lepšie pochopiť kontext, správnu výslovnosť a intonáciu.


1. At ease! – Pohov! (vojenský povel)
2. Beat it! – Vypadni! Zmizni!
3. my cup of tea – niečo, čo mi vyhovuje
4. break the ice – prelomiť ľady


1.
„Pohov.“
2.
„Vypadni! Zmizni!“
3.
„Videl som niektoré ženy, ako vošli. Nie zrovna
moje typy.“

4.
„Teraz snáď nejaký malý vtip, aby sme prelomili
ľady.“


Idiómy patria k angličtine ako červená telefónna búdka k Londýnu. Angloameričania majú vo svojej DNA nejakým spôsobom zakódovaný sklon k obrazným pomenovaniam. Preto je u nich obľuba idiomatických výrazov taká vysoká.

Problém anglických idiómov spočíva v tom, že sú zložené z viacerých slov, pričom význam jednotlivých slov je odlišný od významu celého idiómu. Dobrá znalosť idiómov znamená, že angličtinu ovládate na pokročilej úrovni.

Preto sme zostavili unikátny slovník 500 anglických a amerických idiómov, aby ste si anglické idiómy mohli osvojiť systematicky a čo najrýchlejšie.* Slovník zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.