Videoklipy #7

Štandardné anglické vety a frázy, ktoré používajú rodení hovoriaci

Pozrite si videoklipy štyroch štandardných anglických fráz používaných pri každodennej komunikácii v anglickom jazyku. Vo videách si môžete vypočuť správnu výslovnosť a intonáciu. Pomôžu vám tiež lepšie pochopiť kontext, v ktorom sa používajú.


1. Behave yourself! – Správaj sa slušne!
2. From time to time – Z času na čas
3. No hard feelings – Bez urážky, nehnevajte sa
4. Duty calls – Povinnosti volajú


1.
„Rusty, správaj sa slušne.“
2.
„Myslím na to z času na čas.“
3.
„Nehnevajte sa.“
4.
„Prepáč Lillian, povinnosti volajú.“

Takéto štandardné frázy resp. krátke vety budete v anglicky hovoriacich krajinách počuť každý deň. Obvykle ich nie je možné preložiť slovo po slove, pretože by vyzneli nezrozumiteľne alebo dokonca humorne (skúste preložiť Kde bolo tam bolo ako Where it was, there it was a sledujte výraz v očiach svojich cudzojazyčných priateľov… 🙂

A presne preto, aby ste sa pri komunikácii v angličtine vyhli rozpakom, zostavili sme jedinečný slovník, ktorý obsahuje práve takéto krátke štandardné vety a frázy.

Tento slovník vám pomôže rýchlo si osvojiť dôležité frázy potrebné na každodennú komunikáciu v anglickom jazyku.* Slovník zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.