Videoklipy #8

Anglické frázové slovesá

V tomto článku sa pozrieme na výslovnosť a kontext štyroch frázových slovies. Frázové slovesá sú jednou z ťažších tém pri štúdiu angličtiny. Preto je dobré venovať im dostatok času, lebo ich výskyt v hovorovej angličtine je veľmi častý.


1. give up – vzdať sa
2. ask out – pozvať na rande
3. end up – skončiť, dopadnúť
4. call off – odvolať, zrušiť (napr. svadbu)


1.
„Víťazi sa nevzdávajú.“
2.
„Chad ma práve pozval na rande.“
3.
„Nedopadni ako ja.“
4.
„Odvolať… odvolať svadbu?!“

Frázové slovesá sú ťažká téma. O tom niet pochýb. Dôvodom je hlavne to, že obsahujú sloveso a nič nehovoriacu príponu (napr. OUT, UP, DOWN…), ktorá úplne mení význam slovesa.

Preto je nutné učiť sa frázové slovesá ako samostatné slovíčka a navyše v kontexte, pretože jedno frázové sloveso (môj obľúbený príklad je WORK OUT), môže mať v rôznych kontextoch rôzne významy.

Dobrou správou je, že v našich unikátnych slovníkoch nájdete 1000 frázových slovies s ukážkovými vetami!

Check them out…:-)
* Slovníky zostavili slovenskí autori, ktorí žili mnoho rokov v USA, Kanade, Austrálii a UK.