<>– dve rady pre všetkých, čo sa učia angličtinu –


Najdôležitejšia rada pre všetkých, čo sa učia angličtinu:

NEBOJTE SA ROBIŤ CHYBY!
„Strach z toho, že pri rozprávaní alebo akomkoľvek používaní cudzieho jazyka urobíte chybu, je najväčšou prekážkou v jeho ovládnutí“

– neznámy autor