Lekcia 14: Príslovky

Príslovky sú slová, na ktoré sa pýtame otázkou ako? kedy? prečo? ako často? akým spôsobom?.
Vyjadrujú rôzne okolnosti alebo vlastnosti deja.

Príklady:
• yesterday (včera)
• now (teraz)
• partly (čiastočne)
• quickly (rýchlo)
• recently (nedávno)
• simply (jednoducho)