FLIP OUT

12. FLIP OUT – rozzúriť sa, spanikáriť, keď niekomu prepne
Prízvuk:

Americká angličtina

What can I do for you, sir? Bob from Acquisitions had a heart attack. Some idiot told him that he was fired. He flipped out, I don’t know.

Čo môžem pre vás urobiť, vedúci? Bob z oddelenia akvizícií dostal infarkt. Nejaký idiot mu povedal, že dostal výpoveď. Nejako mu z toho preplo, alebo ja neviem.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to be fired – dostať výpoveď, padáka