ASK OUT

1. ASK OUT – pozvať na rande
Prízvuk:

Americká angličtina

DYLAN: Hey, I was thinking of getting some lunch. Do you know a place? JAMIE: Are you asking me out? DYLAN: Whoa, I’m not asking you out. I’m asking you to show me a restaurant.

DYLAN: Uvažoval som, že by som išiel na obed. Vieš o nejakom mieste? JAMIE: Voláš ma na rande? DYLAN: Whoa, nevolám ťa na rande. Pýtam sa ťa, či by si mi neukázala nejakú reštauráciu..

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Did he actually ask you out or not?
Pozval ťa teda na rande alebo nie?


In this article I will focus on 10 foolproof ways that outline how to get a guy to ask you out.
V tomto článku sa zameriam na 10 zaručených spôsobov, ktoré popisujú ako prinútiť chalana, aby ťa pozval na rande.