BLOW SOMEBODY OFF

2. BLOW SOMEBODY OFF – dať niekomu košom, kopačky
(môže sa používať aj ako blow something off = vykašľať sa na niečo)

Prízvuk:

Americká angličtina

BETH: Who’s Tiffany Henderson? JOSH: Just some girl I used to date since I was like five. But that’s over now. She blew me off.

BETH: Kto je Tiffany Henderson? JOSH: To je len jedna kočka, s ktorou som kedysi chodieval od svojich asi piatich rokov. Ale to skončilo. Dala mi kopačky.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to date – randiť, chodiť s niekym
it’s over – skončilo to

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

We are constantly fighting with Molly. Should I just blow her off? What do you think?
Máme s Molly stále hádky. Mám jej dať kopačky? Čo si myslíš?


blow something off = vykašľať, „vyprdnúť” sa na niečo

Let’s blow this meeting off. It’s Friday afternoon and I am pretty tired.
Vykašlime sa na ten meeting. Je piatok poobede a som už dosť unavená.