BOW OUT

3. BOW OUT – porúčať sa, vycúvať
Prízvuk:

Americká angličtina

QUINN: She fell in love with somebody else. Not just somebody else, my best friend. My partner, the guy I was in the business with. ROBIN: God. What did you do? QUINN: Well, I bowed out. I gave ’em my blessing.

QUINN: Ona sa zamilovala do niekoho iného. A nielen do hocijakého iného. Do môjho najlepšieho kamaráta. Môjho partnera. Chlapíka, s ktorým som mal biznis. ROBIN: Bože. Čo si urobil? QUINN: No, vycúval som a dal som im moje požehnanie.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

give a blessing – požehnať, dať požehnanie

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

The situation in my work was getting worse so I decided to bow out.
Situácia v mojej práci sa zhoršovala, tak som sa rozhodol, že sa budem porúčať.


His next step should not be to retain the party leadership but resign and bow out from politics altogether.
Jeho ďalším krokom by nemalo byť ponechanie si líderskej pozície v strane, ale rezignovať a vycúvať z politiky úplne.