BREAK DOWN

2a. BREAK DOWN – pokaziť sa, prestať fungovať
Prízvuk:

Americká angličtina

Our car broke down just outside the parking lot.

Naše auto sa pokazilo hneď pri parkovisku.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

outside – mimo, vedľa
parking lot – parkovisko

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Anything producing this much power will break down after extended running.
Čokoľvek, čo produkuje toľko energie, sa po dlhšej prevádzke pokazí.


2b. BREAK DOWN – psychicky sa zosypať
Prízvuk:

Americká angličtina

lt’s funny how a man reacts when his heart gets broken. Some break down and cry like a baby.

Je to sranda, ako muž reaguje, keď sa mu zlomí srdce. Niektorí sa zosypú a rozplačú ako deti.

Prízvuk:

Americká angličtina

Jane is back to work today, after she broke down last week.

Jane je dnes späť v práci po tom, ako sa minulý týždeň psychicky zosypala.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Barney will break down and cry, too, if I know him.
Barney sa tiež zosype a rozplače, ak ho dobre poznám.


2c. BREAK DOWN – rozložiť sa, rozpadnúť sa
Prízvuk:

Britská angličtina

Leaves and grass will break down into compost faster if you keep them moist.

Listy a tráva sa rozložia na kompost rýchlejšie, keď ich budete udržiavať vlhké.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

compost – kompost
moist – vlhké