BREAK OUT

4. BREAK OUT – vypuknúť, náhle začať
Prízvuk:

Americká angličtina

We left the country two months before the war broke out.

Krajinu sme opustili dva mesiace pred tým ako vypukla vojna.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

When the fight breaks out, please call the police.
Keď vypukne bitka, zavolaj prosím ťa políciu.