CARRY ON

4. CARRY ON – pokračovať v činnosti
Prízvuk:

Americká angličtina

Well, you don’t seem to have much need for me. Carry on.

Zdá sa, že ma tu veľmi nepotrebujete. Pokračujte v práci.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Keep calm and carry on.
Zachovaj pokoj a pokračuj.


If we carry on with the same enthusiasm we will finish this website in less than 2 weeks.
Ak budeme pokračovať s rovnakým nadšením, dokončíme túto webovú stránku do dvoch týždňov.