CATCH UP

6. CATCH UP – dobehnúť, dohoniť
Prízvuk:

Americká angličtina

HARRY: Now, all we need to do is catch up with the train. RON: We can’t be far behind.

HARRY: Teraz musíme len dobehnúť vlak. RON: Nemôžeme byť ďaleko za ním.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

far behind – veľmi pozadu, zaostávať

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Public holidays are days when I catch up on sleep and enjoy doing nothing.
Sviatky sú dni, kedy dobieham zameškaný spánok a užívam si ničnerobenie.