COME ACROSS

1. COME ACROSS – naraziť, naďabiť, stretnúť sa s
Prízvuk:

Americká angličtina

Our first guest he has made a career out of being the most outrageous imposter that we’ve ever come across on this show. You’re gonna see what I mean…

Náš prvý hosť urobil kariéru ako najnehanebnejší podvodník, na akého sme kedy narazili v našej show. Uvidíte, čo mám na mysli…

ĎALŠIA SLOVNÁ ZÁSOBA:

outrageous – nehanebný, bezočivý
impostor – podvodník, ktorý sa vydáva za niekoho iného