COME BY

3. COME BY – zastaviť sa, ukázať sa (niekde)
Prízvuk:

Americká angličtina

You know what, you should come by sometime if you want…, you know, see it for yourself check it out.

Vieš čo, mal by si sa niekedy zastaviť, ak chceš… a sám si to obzrieť a zistiť, čo to je.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

see for yourself – uvidieť na vlastné oči, obzrieť si
check out (frázové sloveso) – pozrieť, skontrolovať, zistiť

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Hey Mike, I can come by tomorrow at 5PM, so be at home.
Ahoj Mike, môžem sa zastaviť zajtra o 17:00, tak buď doma.