COME OUT

5a. COME OUT – odstrániť (umývaním)
Prízvuk:

Americká angličtina

We scrubbed the jeans with detergent, but the stains still wouldn’t come out.

Džínsy sme drhli saponátom, ale tie škvrny aj tak nešli odstrániť.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

scrub – drhnúť, škriabať
stains – škvrny


5b. COME OUT – skončiť, dopadnúť (vyvŕbiť sa)
Prízvuk:

Britská angličtina

It’s impossible at this stage to judge how the elections will come out.

V tejto fáze nie je možné posúdiť ako voľby dopadnú.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

at this stage – v tomto štádiu, v tejto fáze
elections – voľby

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Everything came out well.
Všetko dopadlo dobre.


5c. COME OUT – vydať, uverejniť, uviesť
Prízvuk:

Americká angličtina

We have recorded a new album, and it’s coming out before Christmas.

Nahrali sme nový album a na trh bude uvedený pred Vianocami.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

record – nahrať

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

It’s been two years since Apple’s iPhone X came out.
Je to dva roky, odkedy bol uvedený iPhone X od spoločnosti Apple.