COME OVER

6. COME OVER – prísť, pristúpiť (k niekomu)
Prízvuk:

Americká angličtina

I’m gonna lay it out for you right now. I was a little reticent to come over and talk to you. You’re very pretty and you seem very nice.

Hneď ti to tu vysvetlím. Nechcelo sa mi moc prísť a rozprávať sa s tebou. Si veľmi pekná a zdáš sa mi aj veľmi milá.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

lay out (frázové sloveso) – povedať na rovinu, vysvetliť
reticent – zdržanlivý, rezervovaný

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

l got a friend coming over, so l don’t want you to be surprised.
Príde mi na návštevu priateľka, tak nechcem, aby si bol prekvapený.