FILL OUT

14. FILL OUT – vyplniť (napr. formulár)
Prízvuk:

Britská angličtina

Please use the blue pen to fill out this form and submit it to your teacher.

Použite prosím modré pero na vyplnenie tohto formulára a odovzdajte ho svojmu učiteľovi.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Don’t forget to fill out all blank fields. Those information are required.
Nezabudnite vyplniť všetky prázdne polia. Tieto informácie sú povinné.


Staff will help you to fill out all of the necessary paperwork.
Personál vám pomôže vyplniť všetky potrebné dokumenty.