GET ALONG

1. GET ALONG (WITH) – vychádzať s niekým (vo vzťahu, medziľudsky)
Prízvuk:

Americká angličtina

MAN: If that’s what you prefer. WOMAN: You’ll be happier, believe me. I am not so fun to work for. MAN: That’s what I gather, but I can get along with anyone, and I’m here to learn about your world and give help where I can, so…

MAN: Ak je to to, čo preferujete. ŽENA: Budete šťastnejší, verte mi. Pracovať pre mňa, nie je až taká zábava. MUŹ: Tomu rozumiem, ale dokážem vychádzať s každým a som tu, aby som sa naučil niečo o vašom svete a pomohol, kde budem môcť, takže…

SLOVNÁ ZÁSOBA:

to gather something – byť s niečim oboznámený
to give help – podať pomocnú ruku, pomáhať

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Molly and Jeff seem to be getting along really well.
Zdá sa, že Molly a Jeff spolu vychádzajú veľmi dobre.