GET AWAY

2. GET AWAY – utiecť, ujsť
Prízvuk:

Americká angličtina

I mean, I had the guy and you let him get away.

Akože, mal som toho chlapa a ty si ho nechal ujsť.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

He’s getting away. There he is. That’s him. Get him.
Uteká preč. Tam je. To je on. Chyťte ho!