GET OUT, MOVE ON & CHILL OUT

2. GET OUT (OF SOMEWHERE) – vypadnúť (odniekiaľ)
3. MOVE ON – pohnúť sa ďalej
4. CHILL OUT – upokojiť sa
Prízvuk:

Americká angličtina

WOODY: We gotta get out of this town, man. This town is a drag. We gotta move on. We gotta find the way out. BOBBY: Woody, chill out, man. We finally get a chance to relax.

WOODY: Musíme vypadnúť z tohto mesta. Toto mesto je nuda. Musíme sa pohnúť ďalej. Musíme nájsť cestu von. BOBBY: Woody, upokoj sa, človeče. Konečne máme šancu si oddýchnuť.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

we gotta (= we have got to) – musíme
drag – nuda