GET OVER

9. GET OVER – preniesť sa cez niečo, vyrovnať sa s niečím
Prízvuk:

Americká angličtina

Thank you, Andy. Dude, you, you, you broke up two years ago. You like get over it at some point.

Vďaka, Andy. Kámo, rozišli ste sa pred dvomi rokmi. Už sa akože v nejakom momente cez to prenes.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

break up (frázové sloveso) – rozísť sa (s partnerom alebo partnerkou)
at some point – niekedy, raz, v nejakom okamihu

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Right now I am quite upset about this situation, but I will get over it soon.
Teraz som dosť rozrušený z tej situácie, ale čoskoro sa z toho dostanem.