GET UP

10. GET UP – zdvihnúť sa, vstať
Prízvuk:

Americká angličtina

Stop playing the videogames, get up of your chair and go to the gym.

Prestaň sa hrať videohry, zdvihni sa zo stoličky a choď do posilky.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

gym – posilňovňa, posilka

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Some people have their morning routine right after they get up of their bed.
Niektorí ľudia majú svoju rannú rutinu hneď po tom, ako vstanú z postele.