GIVE UP

17. GIVE UP – vzdať, vzdať sa
Prízvuk:

Americká angličtina

ROBIN: Do you think they gave up? QUIN: I don’t know. We shouldn’t go back to the camp.

ROBIN: Myslíš, že to vzdali? QUIN: Neviem. Nemali by sme ísť späť do tábora.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

camp – tábor, táborisko

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

If you want to build a successful business, you must never give up.
Ak chceš vybudovať úspešný biznis, nikdy sa nesmieš vzdávať.


I was trying to fix my broken car and I almost gave up, but after 2 hours I finally found the issue.
Snažil som sa opraviť svoje pokazené auto a takmer som to vzdal, ale po 2 hodinách som nakoniec našiel problém.