GO BY

3. GO BY – ísť, prechádzať okolo
Prízvuk:

Americká angličtina

If you let this opportunity go by, it may not return anymore.

Ak necháš tú príležitosť prejsť okolo (ak ju premeškáš), už sa nemusí nikdy vrátiť.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

let something go by – niečo premeškať, nevyužiť
opportunity – príležitosť
anymore – nikdy viac

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Cars were going by very fast and that noise was terrible.
Autá chodili okolo veľmi rýchlo a ten hluk bol hrozný.