GO OVER (SOMETHING)

6. GO OVER (SOMETHING) – prejsť si niečo (nejakú tému)
Prízvuk:

Americká angličtina

Now, let’s go over our schedule once again, shall we?

Taraz si prejdime ešte raz náš program, dobre?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

schedule – harmonogram, plán, program

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Let’s go over these numbers one more time and hopefully we will find an error.
Poďme si prejsť tie čísla ešte raz a snáď nájdeme chybu.