HAND OVER

19. HAND OVER – odovzdať
Prízvuk:

Americká angličtina

But I can’t give you this case, ’cause it don’t belong to me. Besides, I’ve been through too much shit over this case this morning to just hand it over to your dumb ass.

Ale nemôžem ti dať tento kufrík, pretože mi nepatrí. Okrem toho som dnes ráno kvôli tomuto kufríku už zažil priveľa stresov, aby som ho len tak odovzdal takému tupcovi ako ty.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

case – kufrík
to be through (problems, shit) – preskákať problémy

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Please hand over this document to your boss and tell him to read it today.
Odovzdaj tento dokument tvojmu nadriadenému a povedz mu, aby si ho prečítal ešte dnes.