HANG OUT WITH

1. HANG OUT WITH (SOMEBODY) – tráviť čas s niekým
Prízvuk:

Americká angličtina

I was sick a few years back. I’m not anymore. I’m an in-house e-commerce masseuse. Love my job. And I finally met a man I actually want to hang out with.

Pred niekoľkými rokmi som bola chorá. Už nie som. Som in-house e-commerce masérka. Milujem svoju prácu. A konečne som stretla muža, s ktorým chcem naozaj tráviť čas.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

in-house – z domu (napr. práca)
finally – konečne

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

These kids need their own place or club where they could hang out with their friends.
Tieto decká potrebujú svoj vlastný priestor alebo klub, kde by sa mohli stretávať a tráviť čas s priateľmi.