HEAD OUT

2. HEAD OUT – vyraziť (na cestu)
Prízvuk:

Americká angličtina

ANDY: You know, I should, I should head out. TRISH: Oh really? Oh, I have to give you a ride home.

ANDY: Vieš čo, mal by som, mal by som ísť. TRISH: Naozaj? Áno. Musím ťa odviezť domov.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

give a ride – odviesť niekoho

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Before you head out for the beach, make sure you’ve got the hat, sun lotion and a blanket.
Skôr, než vyrazíš na pláž, ubezpeč sa, že máš klobúk, krém na opaľovanie a deku.