HELP OUT

3. HELP OUT – pomôcť, vypomôcť
Prízvuk:

Americká angličtina

The white guy took it, didn’t he? A lot more people could get hurt. Now help me out.

Biely muž to zobral, je tak? Oveľa viac ľuďom môže byť ublížené. Teraz mi pomôž.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

white guy – biely muž, beloch

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Will you help me out with this task? I cannot do it by myself.
Pomôžeše mi s touto úlohou? Sám to nezvládnem.