HOLD OFF

4. HOLD OFF – vyčkať, pozdržať, odložiť (na neskôr)
Prízvuk:

Americká angličtina

PRESIDENT: This man is obviously a psychotic. GENERAL: I’d like to hold off judgement on a thing like that, sir, till all the facts are in.

PREZIDENT: Ten muž je evidentne psychotický. GENERÁL: Ja by som vyčkal s hodnotením takejto veci, pane, kým nemáme všetky fakty.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

obviously – zjavne, evidentne
judgement – hodnotenie, posúdenie

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Should I hold off on buying a car because a recession may be coming?
Mal by som odložiť kúpu auta na neskôr, pretože môže prísť recesia?


I can hold off that decision for a day or two.
Môžem to rozhodnutie odložiť o jeden alebo dva dni.