HOP ON & HOP OFF

7. HOP ON/HOP OFF – naskočiť/vyskočiť (do vozidla/z vozidla)
Prízvuk:

Britská angličtina

We operate hop-on / hop-off sightseeing tours in London, New York, Paris and other fantastic cities.

Prevádzkujeme výlety za pamätihodnosťami vo vozidlách, na ktoré môžete naskočiť alebo vyskočiť v Londýne, New Yorku, Paríži a iných fantastických mestách.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Your photos make me wish I could just hop on a plane and come to see this beautiful landscape in Croatia.
Vaše fotky vo mne vyvolávajú pocit, že by som chcel naskočiť na lietadlo a prísť sa pozrieť na tú prekrásnu scenériu v Chorvátsku.