KEEP UP

10. KEEP UP – držať krok
Prízvuk:

Americká angličtina

As people get older, it is harder for them to keep up with the latest trends.

Ako ľudia starnú, je pre nich ťažšie držať krok s najnovšími trendmi.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

I am driving really fast, so please try to keep up.
Šoférujem veľmi rýchlo, tak sa snažte so mnou držať krok.