KNOCK UP

10. KNOCK UP – spraviť dieťa, nabúchať
Prízvuk:

Americká angličtina

This makes no sense. Why would you marry her unless you knocked her up?

To nedáva žiadny zmysel. Prečo by si si ju bral, pokiaľ si ju nenabúchal?

SLOVNÁ ZÁSOBA:

this makes no sense – to nedáva žiadny zmysel

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Guys, I heard that this blond girl from Inglewwod is pregnant. Does anybody know who knocked her up?
Chalani. Počul som, že tá blondínka z Ingelwoodu je tehotná. Viete niekto, kto ju nabúchal?