LET DOWN

11. LET DOWN – sklamať
Prízvuk:

Americká angličtina

JILL: Come on, Micky. It can happen to anyone. They get on a rush and they lose control. MICKY: You shut your mouth. This is business. BEN: Hey, I let you down, all right? I get it. MICKY: Excuse me? You I let me down? I don’t care!.

JILL: Neblázni, Micky. To sa môže stať hocikomu. Dostanú sa do zápalu hry a stratia kontrolu. MICKY: Ty drž hubu. Toto je biznis. BEN: Hej, sklamal som ťa, v poriadku? Chápem to. MICKY: Prepáč? Ty si ma sklamal? Mne to je ukradnuté!

SLOVNÁ ZÁSOBA:

rush – nával adrenalínu
to lose control – stratiť kontrolu nad sebou

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Never let me down again…
Už nikdy viac ma nesklam…