LOOK AROUND

2. LOOK AROUND – poobzerať sa
Prízvuk:

Britská angličtina

This house is for sale. Feel free to look around and let me know if you like it.

Tento dom je na predaj. Pokojne si ho poobzeraj a povedz mi, či sa ti páči.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

house for sale – dom na predaj
feel free – pokojne, bez obáv

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Would you mind if we look around?
Vadilo by vám, keby sme sa tu trochu rozhliadli?