LOOK FOR

3. LOOK FOR – hľadať niekoho/niečo
Prízvuk:

Americká angličtina

ISABEL: I thought… I must have the wrong house. JEFF: No, no, no. Wait, wait, wait… If you’re looking for Alex, he’s just inside.

ISABEL: Myslela som si… Určite som pri inom dome. JEFF: Nie, nie. Počkaj, počkaj… Ak hľadáš Alexa, je práve vnútri.

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

This is the book I was looking for.
Toto je tá kniha, ktorú som hľadal.


We are looking for promising startups, where we could invest some money.
Hľadáme sľubné startupy, do ktorých by sme mohli zainvestovať nejaké peniaze.