LOOK OUT FOR

4. LOOK OUT FOR – dávať pozor, chrániť niekoho
Prízvuk:

Americká angličtina

I promised your parents to look out for you.

Sľúbil som tvojim rodičom, že dám na teba pozor.

SLOVNÁ ZÁSOBA:

promise – sľúbiť
parents – rodičia

ĎALŠIE UKÁŽKOVÉ VETY:

Older siblings always look out for younger ones.
Starší súrodenci sa vždy starajú o mladších.